КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДУБАЙ ЖАНА ТYНДYК ЭМИРАТТАРЫНДАГЫ БАШКЫ КОНСУЛДУГУ
 
Кыргыз Республикасы жөнүндө маалымат
Мамлекеттик түзүлүшү
2010-жылдын 27-июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн аныктайт. Жаңы конституцияда Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу формасы парламенттик республика деп көрсөтүлгөн. Жогоруда аталган мыйзамдын жыйынтыгында Кыргызстан Борбор Азия аймагында жалгыз парламенттик республика деп аталган.

Президент алты жылга бүткүл элдик добуш аркылуу шайланат, экинчи мөөнөткө шайланууга укуктуу эмес. Учурдагы Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш Жеенбеков  2017-жылдын 15-октябрында шайланган.
2017-жылдын 24-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына расмий түрдө кирген.

Өкмөт башчы - премьер-министр парламенттик франция же коалициялык көпчүлүктүн сунуштамасынын негизинде дайындалат.

Өлкөнүн Парламенти болгон - Жогорку Кеңеш мамлекеттик саясаттын жана өтө маанилүү чечимдерди аныктоодо жана кабыл алууда артыкчылыкка ээ, бир палаталуу болуп саналат жана 120 депутаттан туруп, партиялык тизме аркылуу беш жылга шайланат.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил болуп кыргыз тили саналат, ал эми расмий тил болуп орус тили эсептелинет. Эки тил тең бирдей укукта колдонулат жана иш кагаздары эки тилде жүргүзүлөт.


Мамлекеттик символдор

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу

Туу Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген.
Авторлук жамаат:Э. Айдарбеков, Б. Жайчыбеков, С. Иптаров, Ж. Матаев, М. Сыдыков.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу ортосуна кырк нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын, күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун бештен үчүн түзөт. Нурлуу алкактын диаметри туунун энинин бештен үчүн түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак диаметрлеринин катышы - бештен үчкө барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар.Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн нары жагында жайгашкан Ала-Тоо тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун алган "Кыргыз" жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган "Республикасы" деген жазуудан турат.
Герб Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994-жылдын 14-январындагы токтому менен бекитилген.
Автор: А. Абдраев и С. Дубанаев.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни

Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992-жылдын 18-декабрындагы токтому менен бекитилген.

Сөзү: Ж.Садыковдуку жана Ш.Кулуевдики
Музыкасы: Н.Давлесовдуку жана К.Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска, зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

mp3 версиясын жүктөө
© 2017 Кыргыз Республикасынын Башкы консулдугунун расмий сайты. Бардык укуктар корголгон 2018